Kirja


Ykseyden oppikirja
Tekijä Jaakko Muhonen 2012
Opetusmateriaali Tämä kirja sisältyy Ykseyden vuosikurssin materiaaliin.
Kustantaja Selfcon


Ykseyden oppikirjan tarkoitus on opastaa henkisen kasvun kulkijaa kohti merkittävää vaihetta, jota kutsutaan ykseyden vihkimykseksi. Siinä ihminen yhdentyy kokemuksellisesti ykseyden kanssa, joka on koko elämän perusta. Ykseys on universaalia rakkautta, joka elävöittää kaiken. Se on on Jumalan tietoisuutta ja jumaltietoisuus meissä.

Kirja pohjautuu Ykseyden vuosikurssiin ja sen laajaan materiaaliin. Kirja on kirjoitettu ykseyden johdatuksessa. Mukana on myös kirjoittajan omakohtaisia kokemuksia ja oivalluksia pitkän henkisen kasvun taipaleelta.

Tämä syvällinen oppikirja on tarkoitettu sinulle, joka olet kulkenut pitkän henkisen kasvun matkan ja olet lähestymässä ykseyden porttia. Kirjassa käsitellään käytännöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kaikki ne asiat, jotka sinun tulisi työstää tai joista sinun tulee vapautua ennen kuin astut ykseyteen.

Ykseys on elämän lahja. Se on syvä yhdentyminen itsesi ja kaikkialla olevan Jumaluuden kanssa.
Ykseys on astumista puhtaaseen elämän virtaan, joka on ilo, rakkaus ja täyttymys.


Ykseyden oppikirjassa käsitellään kolme keskeistä tietoisuuden ulottuvuutta pääpainon ollessa neljännessä ja viidennessä ulottuvuudessa. Viides ulottuvuus on ykseyden tietoisuus. Se poikkeaa merkittävästi neljännestä ja varsinkin kolmannesta tietoisuuden ulottuvuudesta.

Ykseyden oppikirja sisältää paljon harjoituksia, koska pelkkä asioiden teoreettinen pohtiminen ei riitä siihen, että ykseyden tietoisuus avautuu kokemuksellisesti. Ponnistelu neljänneltä ulottuvuudelta viidenteen ulottuvuuteen vaatii konkreettista henkisen kasvun työtä. Siinä ihminen johtuu kohtaamaan kaikki keskeneräiset henkisen kasvun haasteet ja oppiläksyt, alitajuiset pelot, energiasidokset, haasteelliset ihmissuhteet, luonteen heikkoudet, rajoittavat ajatusrakenteet, menneisyyden teot, yms. Matka ykseyteen on kuin timantin hionta, jossa ihmisen mieli, tunteet ja keho hiotaan puhtaaksi vastaanottamaan suoraan kaikkialla olevan ykseyden tietoisuuden. Matka vaatii työtä ja ponnistelua. Kaikki tämä tapahtuu Jumalallisen rakkauden ohjauksessa tässä ja nyt.

Kirjassa on kuvattu myös paljon erilaisia Valo- ja Sydänmeditaatioita. Niiden suorittaminen tulisi tehdä henkisen rakkauden ilmapiirissä ja johdatuksessa. Meditaatioita voi tehdä myös ryhmässä, jolloin niiden vaikutus on usein vahvempaa.

Ykseyden oppikirja on kirjoitettu siten, että se ei perustu suoraan mihinkään filosofiseen järjestelmään ja viitekehykseen. Kirjassa on universaalia viisautta ja opetusta. On toivottavaa, että lukija kykenee käyttämään erottelukykyään ja henkistä älyään sekä ottamaan kirjasta kaikki ne opit ja ohjeet, jotka palvelevat hänen omakohtaista henkisen kasvun matkaa. Muista, että matka neljänneltä ulottuvuudelta viidenteen on henkisen mestaruuden matka.

Kuuntele sydäntäsi ja anna lempeän ykseyden johdatuksen kuljettaa sinua tällä kauniilla matkalla kohti ykseyttä. Sinä olet siunattu. Olet Valo, Rauha ja Rakkaus.

- Jaakko Muhonen / Ykseyden oppikirja -
   


Selfconin etusivulle Sivun alkuun