Etusivu


A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

Henkisyys

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

[Valomeditaatio]

Onnellisuus

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
VALOMEDITAATIO


Pidämme itsestään selvänä, että huolehdimme päivittäin fyysisen kehon puhtaudesta, koska fyysisen kehon puhtaus on tärkeää. Kuinka moni meistä huolehtii tietoisuuden puhtaudesta ?

Yhtä tärkeää kun fyysisen kehon puhtaana pitäminen on tietoisuuden puhtaus. Kokonaisvaltaisen ihmisen elämään kuuluu yhtenä luonnollisena osana tietoisuuden tasapainosta ja puhtaudesta huolehtiminen. Tietoisuudella tarkoitetaan tämän artikkelin yhteydessä ajatusten ja tunteiden muodostamaa sisäistä kokonaisuutta.

Joudumme kiihtyvän elämänrytmin seurauksena yhä nopeammassa tahdissa kohtaamaan ja käsittelemään erilaisia työhön, perheeseen ja vapaa-aikaan liittyviä asioita. Liikenteen melu, mainokset, radio, aikakausilehdet, internet, televisio, yms. työntävät jatkuvasti tietoisuuteemme erilaisia ärsykkeitä. Kiireinen elämäntyyli ja päättymätön informaatiotulva tekevät meistä vähitellen ärtyisiä ja ahdistuneita. Tietoisuus ei ole enää puhdas ja selkeä, jos mieleen kertyy paljon ristiriitaisia ajatuksia ja käsittelemättömiä tunteita.

Seuraavan yksinkertaisen valomeditaatio harjoituksen avulla voimme itse aktiivisesti puhdistaa ja selkeyttää oman tietoisuutemme ristiriitaisista tunteista ja turhista energiaa kuluttavista ajatuksista. Harjoituksen tehokkuus perustuu mielen visuaaliseen voimaan selkeyttää tietoisuus. Koska mieli on voimakkaampi kuin tunteet, voimme käyttää mielen kuvituskykyä hyväksi tietoisuutemme puhdistamisessa ja harmonisoimisessa.
 
Mitä enemmän uskomme valomeditaatio harjoituksen tehoon, sitä tehokkaampi on harjoituksen tietoisuutta puhdistava vaikutus. Kaiken voimakkaan ja tehokkaan toiminnan salaisuus on ehdoton usko asian toimivuuteen. Toiminta on täynnä voimaa heti, kun ajatukset, tunteet, usko ja tahto yhdistyvät ristiriidattomaksi ykseydelliseksi kokonaisuudeksi. Lähde siis suorittamaan harjoitusta avoimesti ja täynnä uskoa. Eteesi avautuu täysin uusia mahdollisuuksia henkisen hyvinvointisi edistämiseksi, kun opit käyttämään mielen visuaalisia kykyjä luovasti ja tehokkaasti.


VALOMEDITAATIO HARJOITUKSEN TARKOITUS

Puhdistaa ja harmonisoida tietoisuus.

Valomeditaation avulla voimme itse aktiivisesti selkeyttää tietoisuuden turhista energiaa kuluttavista ajatuksista sekä ristiriitaisista tunteista. Tietoisuuden puhdistuminen tekee mielestä kirkkaan ja tyynen. Selkeä mieli on oivalluskykyinen ja vireä. Selkeys on energistä nykyhetkessä elämistä, jossa piilee elämän voima. Lyhyen intensiivisen valomeditaation avulla voimme päästä jopa parempaan mielen vireyteen kuin normaalin yöunen jälkeen. Valomeditaatiossa tietoisuus puhdistetaan aktiivisen keskittämisen avulla. Uni on puolestaan passiivinen tapahtuma, jossa lepo jakaantuu fyysisen kehon ja tietoisuuden eri alueiden kesken.

Lisätä energian virtaamista.

Selkeä tietoisuus on virtaamista, jossa ajatukset ja tunteet pääsevät vapaasti liikkumaan mielleyhtymien alati muuttuvissa verkostoissa. Valomeditaation puhdistava ja harmonisoiva vaikutus perustuu energian virtaamiseen. Tietoisuus pysyy selkeänä, kun ajatukset ja tunteet pääsevät virtaamaan mielessä objektiivisen vapaasti. Energian virtaaminen on portti elämän jatkuvan muutoksen ja luovuuden syvempään oivaltamiseen. Valaistuminen on jatkuva luova energinen vireys, jossa minuus koetaan joka hetki täysin uutena ja puhtaana, kuin ensimmäistä kertaa. Energian virtaaminen on askel kohden valaistumista.

Kehittää visuaalista kykyä tiedostaa ja käsitellä tietoisuutta.

Tietoisuus on vaikeasti käsiteltävä abstrakti ajatusten ja tunteiden alati muuttuva kokonaisuus. Valomeditaatio on yksi keino herkistyä tiedostamaan tietoisuutemme sisäistä tilaa. Valomeditaation avulla opimme intuitiivisesti hahmottamaan tietoisuutemme sisäisen tilan luomalla siitä visuaalisen mielikuviin perustuvan kokemuksen. On luonnollista käyttää visuaalisia keinoja tietoisuuden käsittelyyn, koska mielikuvitus ja -kuvat ovat tärkeimpiä mielen luonteen mukaisia toimintatapoja. Mielen muodostamassa kokemistodellisuudessa mielikuvilla on hyvin suuri merkitys.


VALOMEDITAATIO HARJOITUKSEN SUORITTAMINEN

1. Hiljentyminen.

Etsi rauhallinen paikka valomeditaation suorittamiseen. Asetu istumaan tuolille selkä suorassa kädet polvien päällä kämmenpohjat ylöspäin. Hiljenny kuuntelemaan itseäsi. Päästä itsekontrollistasi irti. Älä estä tai ohjaa tunteiden, ajatusten ja mielikuvien muodostumista. Tarkkaile hetken aikaa tietoisuuttasi ja tiedosta siellä vaeltavat negatiiviset (pelko, ahdistus, kiire, ristiriitaisuus) sekä positiiviset (ilo, innostus, rauha, rakkaus) ajatukset ja tunteet. Tiedosta lempeän selkeästi ja hyväksy anteeksiantavan rehellisesti kaikki mitä on sisälläsi.

2. Visualisointi.

Luo visuaalinen valoenergiarakenne tietoisuudestasi kehosi ympärille niin, että se vastaa sinun tämän hetkistä mielen ja tunteiden muodostamaa tilaa. Käytä tämän valokehon visualisointiin paljon värejä siten, että kirkkaat värit (valkoinen, kulta, hopea, keltainen, kirkkaan punainen, jne.) edustavat kaikkea tietoisuudessasi tällä hetkellä kokemia positiivista ja kohottavia tunteita, kuten selkeyttä, rauhaa, rakkautta ja iloa. Tummat värit (musta, ruskea, jne.) puolestaan edustavat tietoisuudessasi tällä hetkellä kokemia negatiivisia tunteita ja ajatuksia, kuten ristiriitaa, pelkoa ja kateutta. Jos tietoisuutesi on puhdas, niin ympärille visualisoimastasi valokehosta muodostuu kirkas ja tasapainoinen energiarakenne, joka säteilee voimakasta valoa ulospäin joka suuntaan. Mikäli tunnet itsesi väsyneeksi ja ahdistuneeksi, muodostuu valokehosta tumma ja vähäenerginen valorakenne, jonka säteilyvoima on vähäinen. Visualisoi tietoisuuttasi vastaava valoenergiarakenne täysin rehellisesti ja objektiivisesti.

3. Puhdistava valo.

Tarkkaile hetken ympärilläsi olevan valoenergiarakenteen värejä, muotoja, liikettä ja säteilyvoimaa. Totea itsellesi, että luovut nyt kaikista niistä ajatuksista ja tunteista, jotka eivät edistä sinun henkistä kasvuasi eli rauhan, selkeyden, ilon ja rakkauden kokemista. Visualisoi voimakas valoenergiapilari laskeutumaan hitaasti ympärilläsi olevan valokehosi läpi päästä jalkoihin asti. Koe kuinka valokehosi, joka edustaa tietoisuuttasi, puhdistuu aste asteelta tämän voimakkaan lävitsesi kulkevan energiavirtauksen vaikutuksesta. Näe kuinka valokehosi tummat värit, jotka edustavat tietoisuudessasi olevia epäpuhtauksia, pyyhkiytyvät pois voimakkaan energiavirtauksen vaikutuksesta. Koe sisälläsi lisääntyvä rauha ja selkeys. Tunne selvästi kuinka tietoisuutesi puhdistuu ja harmonisoituu nopeasti niin, että koko ympärillä oleva valokehosi avautuu säteilemään kirkasta voimakasta energiaa ja väriloistoa. Kun tietoisuutesi on puhdistunut, nauti vielä hetken aikaa sisälläsi säteilevästä energiasta ja värien loistosta.
KÄYTÄ VALOMEDITAATIO HARJOITUSTA AINA

Kun et kykene ajattelemaan selkeästi.

Tietoisuus ei ole puhdas, jos huomaat, että ajatuksesi vaeltavat koko ajan levottomasti asiasta toiseen tehden vaikeaksi selkeän ajattelun. Ristiriitaiset ajatukset kuluttavat energiaa ja estävät mielen selkeyden alentaen samalla keskittymiskykyä. Valomeditaation avulla voit tyhjentää mielesi turhista kuluttavista ajatuksista ja tunteista. Selkeä mieli on tyyni ja oivalluskykyinen.

Kun havaitset ärtymystä tai ahdistusta.

Tunnemme itsemme ärtyisiksi ja ahdistuneiksi, kun tietoisuuteen pääsee kertymään paljon käsittelemättömiä tunteita. Jokaisen ihmisen tulisi huolehtia siitä, että hänellä on tarpeeksi aikaa päivittäin sisäisten tunteiden ja kokemusten syvempään kohtaamiseen ja käsittelyyn. Valomeditaatio on yksi keino tietoisuuden hahmottamiseen ja tunteiden käsittelyyn. Tunteiden avoin kohtaaminen purkaa sisäiset jännitteet vapauttaen ihmisen turhasta ärtymyksestä ja ahdistuksesta.

Kun tunnet pelkoa tai vihaa.

Pelko ja viha ovat merkkejä tietoisuuden tasapainon järkkymisestä. Hetkellisen pelon ja vihan kokeminen voi olla puhdistava kokemus, joka vapauttaa ihmisestä sisäisiä negatiivisia tuntemuksia. Jos pelon ja vihan tunne tulevat hallitseviksi ihmisen päivittäisessä elämässä, on niillä kuluttava ja tuhoisa vaikutus. Valomeditaatio oikein käytettynä auttaa meitä irrottautumaan peloista ja vihasta luoden tietoisuuteen uuden ajatusten ja tunteiden tasapainon.

Kun tunnet olosi väsyneeksi tai masentuneeksi.

Jos energia eli tunteet ja ajatukset ovat pysähtyneitä, tuntee ihminen itsensä väsyneeksi. Virkeyden ja luovuuden salaisuus on alati muuttuvissa ajatuksissa ja tunteissa. Valomeditaatiossa tapahtuu vanhojen ajatusten uudelleenjärjestäytymisen tapahtuma, joka tekee tilaa uusille ajatuksille ja ideoille. Valomeditaatio aktivoi energian virtaamaan tietoisuudessa. Energian virtaaminen vapauttaa elämänvoimaa, joka näkyy lisääntyvänä virkeytenä, luovuutena ja innostuksena.

Ennen kuin olet sairastumassa fyysisesti.

Fyysinen sairaus on merkki pitkälle kehittyneestä tietoisuuden epätasapainosta. Mikäli ihminen herkistyy tarkkailemaan tietoisuuden tilaa sekä huolehtimaan sen puhtaudesta ja tasapainosta, kykenee hän ehkäisemään useiden fyysisten tautien puhkeamisen. Monet fyysiset taudit saavat alkunsa ajatusten ja tunteiden pitkään jatkuneesta ristiriidasta ja epätasapainosta. Valomeditaatio on yksi tehokas keino huolehtia tietoisuuden puhtaudesta ennaltaehkäisten fyysisten sairauksien syntyä.


Teksti: Jaakko Muhonen / Selfcon
Kuvat: Jukka Muhonen