Etusivu


A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

Henkisyys

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

Valomeditaatio

Onnellisuus

Kiitollisuus

[Tietoisuus]

Antaminen

Totuudellisuus
TIETOISUUS

Ajatus Tieto on kuollutta. Tietoisuus on elävä tajunnan perusta ja itse elämän olemus.

Tarkoitus Harjoituksen tarkoitus on kasvaminen mielen muistiin perustuvasta tiedon käsittelystä sielun henkisen olemisen ja ymmärryksen tietoisuuteen. Tieto ja tietoisuus ovat eri asioita. Tieto on tietoisuuden raaka-ainetta, joka itsessään on kuollutta. Tieto perustuu muistiin ja vanhan kertaamiseen. Tieto ei vapauta ihmistä. Tieto kuormittaa ja luo sidonnaisuutta. Sidonnaisuus on menneisyydessä ja vanhoissa kokemuksissa elämistä. Sidonnainen mieli kohtaa elämän vanhojen mielikuvien ja ehdollistumien kautta.

Tietoisuuden eli henkisen ymmärryksen tie vapauttaa ihmisen. Vapaus on tiedosta irti kasvamista sielun olemisen ykseyteen ja ymmärrykseen. Korkea tietoisuus on olemisen, herkkyyden, avoimmuuden, muuntumisen ja vapaan energian virtaamisen tajuntatila. Harjoitus opettaa meitä kasvamaan muistista elävään tietoisuuteen.

Käyttö Harjoitus on kaksiosainen. Ensimmäinen harjoitus (avoin nykyhetki) auttaa meitä kasvamaan ulos mielen muistin sidonnaisuudesta. Toinen harjoitus (oivaltava nykyhetki) opettaa meitä elämään valpasta, läsnäolevaa nykyhetkeä. Harjoitukset on tarkoitettu käytettäviksi normaalin elämän ja arkipäivän keskellä. Kumpaakin harjoitusta voi käyttää oman valinnan mukaan käytännön elämässä.

Kuvaus 1. Avoin nykyhetki. Käytä tätä harjoitusta mielen muistin sidonnaisuuden ylittämisessä.

Pysähdy, hiljenny ja ole tietoinen, jos huomaat, että kohtaamasi asia herättää sinussa sisäistä vastustusta. Olet tällöin tekemisissä mielen sidonnaisuuden kanssa.

Älä anna vanhojen muistojen, kokemusten ja tiedon muodostua esteeksi, kun kohtaat elämässäsi uusia asioita, tehtäviä ja tilanteita. Muista, että lapset oppivat paljon ja nopeasti siksi, että he ovat avoimia kaikelle. Opettele kohtaamaan elämäsi avoimen uteliaasti. Mitä vähemmän tiedät, sitä enemmän voit tietää. Tietoisuus on avoimmuutta ja objektiivisuutta.

2. Oivaltava nykyhetki. Käytä tätä harjoitusta voimistuttamaan nykyhetken tietoisuutta.

Älä turvaa elämääsi muistiin ja tietoon. Vapauta mielesi kaikesta turhasta tiedosta. Saat kaiken tarvitsemasi tiedon itsestään elämältä, kun ensin opit luottamaan elämään.

Älä reagoi ja toimi vanhojen tottumusten mukaisesti. Unohda yleiset näkemykset, mielipiteet ja kirjoitukset. Älä toista ulkomuistista vanhaa tietoa, sillä vanha tieto on kuollutta.

Hiljenny, keskity ja ole tietoinen. Luota henkiseen ymmärrykseesi. Luo rohkeasti asioille omakohtainen näkemys, vaikka se olisikin erilainen kuin muiden. Oikeassa oleminen ei ole tärkeää.

Oivaltava nykyhetki on vireyttä, jossa jokaiselle hetkelle luodaan uusi merkitys. Opettele elämään rennon valppaasti. Ole läsnä kokonaisena jokaisessa hetkessä. Tietoisuus on jatkuvaa valppautta ja tuoreutta.

Huomiot Vanhojen reagointi- ja käyttäytymismallien uudelleenohjelmointi vaatii aikaa, siksi harjoitusta tulisi käyttää useita kuukausia tai jopa vuosia. Vähitellen harjoittelun myötä ihmisen mieli ehdollistuu toimimaan avoimesti ja oivaltavan valppaasti nykyhetkessä.

- Jaakko Muhonen / Tietoisuuden synteesi / Tietoisuus -