TIETOISUUDEN SYNTEESI – MATKA KOHTI KEHON, MIELEN JA SIELUN YKSEYTTÄ

Kirja

Tietoisuuden synteesi
ISBN 951-97849-2-6
Teksti Jaakko Muhonen
Kuvitus Jukka Muhonen
Tiedot Koko A5, sivuja 291, sidottu kovakantinen, suojapaperi, lukunauha
Kustantaja Selfcon 2002, ensimmäinen painos
Kirja-arviot
ja huomiot
Suomen arvostelijain liitto ry: "Kirja antaa jokaiselle tärkeitä elämän
perustavoitteita ja ohjaa minän laajemmille aaltopituuksille. / J. Varonen, SARV"
Kirjan filosofiaa käyttävät monet henkisen kasvun kouluttajat Suomessa.
Hinta 25.00 euroa + postituskulut 4 euroa (kotimaa)
Myynti Tilaa kirja sähköpostitse: asiakaspalvelu@selfcon.fi
   
Tietoisuuden synteesi -teos Tietoisuuden synteesi on laaja itsetuntemuksen ja itsekasvatuksen teos, jonka tavoitteena on kehon, mielen ja sielun ykseys eli tietoisuuden synteesi. Kirja lähestyy ihmisyyttä kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti tavoittaen ihmisen sisäisen loiston, joka on verhottuna jokaisen meidän tietoisuuteen. Ihmisyyden korkea tavoite on järjen ja sydämen liitto, joka herättää älykkään rakkauden.

Kirja sisältää itsetuntemusta edistävän tietoisuuden filosofian lisäksi kymmeniä yksinkertaisia ja tehokkaita harjoituksia olemuspuolten sekä niiden yhteistyön kehittämiseksi.

Jaakko Muhonen on vuonna 1966 syntynyt henkisen kasvun ja tietoisuuden vapaa tutkija, joka on vuosien varrella syventynyt useisiin hengellisiin ja filosofisiin suuntauksiin. Tietoisuuden synteesi, joka on hänen kolmas kirjansa, käsittelee kokonaisvaltaista henkistä kasvua kohti kehon, mielen ja sielun ykseyttä.
Tieteen ajankohtaisimpia haasteita on tietoisuuden arvoitus. Tiede yrittää parhaillaan löytää vastauksia siihen, mikä on tietoisuus ja mieli sekä onko ihminen ainetta vai henkiainetta. Ihmisyksilön ajankohtainen haaste on henkinen kasvu ja sisäisten voimavarojen löytäminen yhä vaativamman (työ)elämän keskellä. Tietoisuuden synteesi on kirja, joka antaa vastauksia näihin kumpaankin kysymykseen luoden kokonaisvaltaisen tietoisuuden filosofian ja yhdistäen siihen itsetuntemuksen ja –kasvatuksen näkökulman.

Kirjan itsetuntemuksen osassa käsitellään ihmisen neljä olemuspuolta (keho, mieli, tunteet ja sielu) rakenteen, luonteen, vastuualueen, painoarvon, käytännön, ylläpitämisen ja kehittämisen sekä ihmistyypin näkökulmasta. Kirjan itsekasvatuksen osa, joka sisältää useita erilaisia meditaatio-, toiminta-, visualisointi- ja mietiskelyharjoituksia, konkretisoi tietoisuuden filosofian tehden kirjasta toimivan työkalun henkisen kasvun tiellä.KIRJAN SISÄLLYSLUETTELO (osat 1-3, sivuja yht. 291)

ALKUSANAT
JOHDANTO

OSA 1: Uuden ajan henkinen ihminen ja
            tietoisuuden rakenne


UUDEN AJAN HENKINEN IHMINEN
    Monipuolisuus ja kokonaisvaltaisuus
    Muuttunut suhde tietooon
    Henkinen näkökyky
    Muuttunut ajan taju
    Ymmärrys elämän tarkoituksesta
    Muuttunut suhde sairauteen
    Sisäinen rauha ja eheys
    Vastuu ja vapaus
    Muuttunut suhde pelkoon ja kuolemaan
    Henkisyys ja uskontojen ykseys

TIETOISUUDEN RAKENNE
    Ymmärryksen näkökulma
    Tajunta ja tietoisuus
    Tietoisuuden rakenne
    RakkausOSA 2: Itsetuntemus ja ihmisen olemuspuolet


ITSETUNTEMUS

IHMISEN OLEMUSPUOLET
    Olemuspuoliin perehtyminen
    Mietiskeltävää itsetuntemuksen tueksi

FYYSINEN KEHO
    Rakenne
    Luonne
    Vastuualue
    Painoarvo
    Käytäntö
    Ylläpitäminen
    Kehittäminen
    Ihmistyyppi

TUNNEKEHO
    Rakenne
    Luonne
    Vastuualue
    Painoarvo
    Käytäntö
    Ylläpitäminen
    Kehittäminen
    Ihmistyyppi

MENTAALIKEHO
    Rakenne
    Luonne
    Vastuualue
    Painoarvo
    Käytäntö
    Ylläpitäminen
    Kehittäminen
    Ihmistyyppi

SIELU
    Rakenne
    Luonne
    Vastuualue
    Painoarvo
    Käytäntö
    Ylläpitäminen
    Kehittäminen
    Ihmistyyppi


OSA 3: Itsekasvatus ja harjoitukset tietoisuuden
            kehittämiseksi


ITSEKASVATUS

HARJOITUKSET TIETOISUUDEN KEHITTÄMISEKSI

FYYSISEN KEHON HARJOITUKSET
    Kehoyhteys
    Kehotietoisuus
    Suora aistimus
    Herkkä keho
    Rakkausenergia

TUNNEKEHON HARJOITUKSET
    Tunteiden synty
    Tunteiden hallinta
    Sisäinen opastaja
    Aitous
    Oivaltavat tunteet
    Yhteisöllisyys
    Laajentuminen

MENTAALIKEHON HARJOITUKSET
    Mielen ja sydämen liitto
    Selkeä mieli
    Pysyvä onnellisuus
    Ajasta ajattomuuteen
    Kaikki on yhtä
    Eheä nykyhetki
    Kestävät ajatusrakenteet
    Mestarin mieli
    Tiedosta tietoisuuteen
    Valomeditaatio
    Minä olen tietoisuus
    Korkea tietoisuus

SIELUN HARJOITUKSET
    Sydän ja mieli
    Antaminen
    Pyytäminen
    Vastaanottaminen
    Sydäntietoisuus
    Minä olen rakkaus
    Sydämen rukous
    Totuudellisuus
    Elämäntehtävän tiedostaminen
    Anteeksiantava sydän
    Kiitollisuus

TIETOISUUDEN SYNTEESI
LIITTEET (1 ja 2)Selfconin etusivulle Sivun alkuun