Etusivu


A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


[Tasapaino]

Henkisyys

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

Valomeditaatio

Onnellisuus

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
TASAPAINO


Maailmankaikkeus on jatkuvassa liikkeessä. Kaikkien muotojen takana on päättymätön energian liike, jonka seurauksena muoto rakentuu yhä uudelleen ja uudelleen vallitsevien voimien mukaiseksi. Elämä on liikettä. Liike on energian päättymätön uusiutumisprosessi, jonka pyrkimyksenä on tasapaino.

Epätasapainossa oleva energia pyrkii kohden tasapainoa. Kaikki liike maailmankaikkeudessa tähtää tasapainoon. Tasapaino on tila, jossa energiarakenteiden voimat ovat harmoniassa energiarakenteen itsensä ja sen ympäristön kanssa.

Täydellinen tasapaino on ykseyttä, jossa osien kokonaisuus käyttäytyy kuin yksityinen osanen. Ykseydessä ei esiinny mitään häiriöitä. Fysiikassa ykseys toteutuu superjohteissa ja -nesteissä, jotka ovat vastuksettomia ja kitkattomia sekä laser- ja masersäteissä, jotka ovat yhteneviä eli koherentteja. Ihmiskunnan keskuudessa ykseys toteutuu korkeana tietoisuutena, jossa yksilön tahto ja toiminta on yhtä kaikkeuden kollektiivisen tahdon ja toiminnan kanssa. Ykseydellinen toiminta on täysin tietoista ja häiriötöntä.

Ihmisyksilön suuri haaste on löytää päättymättömän liikkeen keskeltä yhä syvempi ja täydellisempi tasapaino. Viisas on hän, joka on löytänyt tasapainon itsensä ja ympäristönsä kanssa. Tasapaino on avain onneen ja rauhaan.

Voimme kasvaa kohden täydellisempää tasapainoa tiedostamalla syvemmin suhteemme itsemme ja ulkoisen maailman välillä. Tasapaino toteutuu aina suhteessa johonkin. Tietoisuuden tasapaino edellyttää harmoniaa sisäisen ja ulkoisen välillä. Täydellinen tasapaino voi toteutua ihmiskunnan keskuudessa vasta, kun kaikki ihmiset ovat löytäneet tasapainon itsensä ja ympäristönsä kanssa. Olemme kaikki yhtä.

Koska elämä on päättymätön luomisprosessi, ei tasapainokaan ole staattinen tila, joka kerran löydetään. Suuri haasteemme on löytää tasapaino elämän jatkuvan muutoksen keskeltä yhä uudelleen. Elämän riemu on muutoksessa, jossa tasapaino löydetään syvemmin yhä uudelleen ja uudelleen. Elämä on liikettä kohden syvenevää tasapainoa. Tasapaino on eheää muutosta kohden syvenevää ykseyttä.

Meidän on helpompi pysyä tasapainossa itsemme ja ulkoisen maailman kanssa, jos tiedostamme maailmankaikkeuden energian lainalaisuudet ja niiden vaikutukset yksilöön ja yhteisöön. Alla on lueteltu kaksi tärkeää maailmankaikkeudessa vaikuttavaa liikkeen peruslainalaisuutta, joiden toteutumista jokainen voi pohtia omassa elämässään.

Maailmankaikkeuden liikkeen kaksi peruslainalaisuutta:

1. Polaarisuus (vastakohtaisuus). Vastakohtaisuus synnyttää kaiken liikkeen.
Polaarisuus saa aikaan kaiken liikkeen. Jokaisella voimalla on aina vastavoimansa. Maailmankaikkeus rakentuu voimien ja vastavoimien välisestä liikkeestä. Viisas ymmärtää, että kaikki voimat ovat tarpeellisia. Tasapaino voi toteutua vasta, kun ihminen ymmärtää ja muuttaa suhteensa vastakohtaisuuksiin. Hyvä ja paha, mies ja nainen, positiivinen ja negatiivinen - kaikki vastakohtaisuudet ja voimat ovat yhtä tärkeitä.

2. Syklisyys (jaksollisuus). Kaikki liike on jaksollista.
Liike muodostuu aktiivisen toiminnan ja passiivisen lepo-vaiheen vuorottelusta. Päivä ja yö, toiminta ja hiljentyminen, liikunta ja lepo, elämä ja kuolema - ovat esimerkkejä maailmankaikkeuden voimien vuorottelusta eli jaksollisuudesta. Maailmankaikkeuden liike on syklistä. Viisas tiedostaa, milloin on aktiivisen toiminnan vaihe ja milloin on passiivisen levon vaihe. Tasapaino on taitoa sovittaa toiminta ja lepo elämän jaksollisuuteen.
Ihminen on kehon, mielen ja sielun muodostama kokonaisuus. Tasapaino elämässä edellyttää kokonaisvaltaista elämäntyyliä, jossa ihmisen jokainen olemuspuoli saa kylliksi virikkeitä. Fyysinen keho tarvitsee monipuolista liikuntaa pysyäkseen toimintakunnossa. Ajattelua vaativa tietotyö, opiskelu ja luova tiedon soveltaminen pitävät mielen virkeänä ja toimintakykyisenä. Koskettava kaunis taide ja musiikki, itsensä luova toteuttaminen, korkeampien arvojen pohtiminen ja niiden mukaan toimiminen voimistuttavat sieluyhteyttä. Tasapaino ei voi toteutua ihmisen elämässä ennen kuin hän ymmärtää itsensä kehon, mielen ja sielun kokonaisuudeksi.

- Jaakko Muhonen / Selfcon -