Etusivu

Verkkokauppa


A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

Henkisyys

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


[Sydämen meditaatiot]

Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

Valomeditaatio

Onnellisuus

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
SYDÄMEN MEDITAATIOTSydämen meditaatioiden tarkoitus on johdattaa ihminen takaisin hänen luonnollisimpaan olotilaan, joka on sisäinen eheys ja rauha. Sydänmeditaatioiden vaikutuksesta ihmisen tajunnan keskus siirtyy mielestä vähitellen takaisin sydämeen. Kun mieli rauhoittuu ja hiljenee, alkaa sydämen levollisuus ohjata ihmisen toimintaa. Tällöin elämästä jää itsestään pois kaikki turhat tarpeet ja huolehtiminen. Sydämessä ihminen saavuttaa tyytyväisyyden ja rauhan, jonka perusta ei ole erilaisten halujen ja tarpeiden päättymättömässä tyydyttämisessä, vaan eheässä nykyhetkessä

Sielu, jota sydän edustaa, on ihmisen tietoisuuden keskus. Sydän on ihmisen tietoisuuden koossapitävä tajuntarakenne, joka yhdessä vieläkin korkeampien henkisen keskusten kanssa elävöittää ihmisen. Sekä fysiologisesta että henkisestä näkökulmasta katsottuna sydän on tietoisuuden voimalaitos.

Mystikot ovat kautta historian ymmärtäneet sydämen salaisuuden. Sydän on portti ihmisen kadotettuun tietoisuuteen, Sydäntietoisuuteen. Se on sieluna elämistä, jossa tajunta lepää ihmisen ajattomassa henkisessä keskuksessa. Sydän kirkastaa mielen ja yhdistää olemuspuolet niin, että korkeampi uusi ihminen herää. Tämä uusi ihminen on sydämen elävöittämä viisas ihminen, jonka toimintaa ohjaa mielen sijaan sydämen ykseyden ymmärrys.


Sydäntietoisuus


Sydäntä pidetään rakkauden symbolina. Rakkaus ymmärretään tällä hetkellä ihmiskunnan keskuudessa rajoittuneesti, koskien lähinnä ihmisten ja luomakunnan välistä suhdetta erilaisten tuntemusten ja fyysisten halujen puitteissa. Rakkaus on kuitenkin paljon enemmän, kuin kahden tai useamman ihmisen tai eläimen välistä emotionaalista kiintymystä. Rakkaus on ennen kaikkea maailmankaikkeuden korkea energia ja voima, joka ilmenee yksilöissä eriasteisina tajunta- ja tunnetiloina riippuen yksilön tietoisuuden rakenteesta ja kehitysasteesta.

Rakkauden syvin olemus, jota voidaan kutsua henkiseksi rakkaudeksi, on tiivistetysti seuraava:

1. Sidosenergia. Rakkaus on kosmoksen koossapitävä sidosenergia ja voima, joka läpäisee kaiken hienommalla tasolla. Maailmankaikkeuden kaikki olevainen on rakkauden välityksellä yhteydessä kaikkeen. Kosminen ykseys toteutuu maailmankaikkeudessa kaiken läpäisevän Rakkauden kautta. Rakkauden eheyttävä vaikutus perustuu sen koossapitävään voimaan. Rakkaus on synteettinen, eheyttävä voima. Kun tietoisuus on eheä, koetaan kaiken läpäisevää Rakkautta.

2. Kaikkien voimien alkulähde. Rakkauden syvimmästä voimasta saavat alkunsa kaikki muut voimat ja tietoisuuden tilat. Niin kuin kaikki värit saavat alkunsa valkoisesta väristä, rakkaudesta saavat alkunsa kaikki voimat. Rakkaus yhdistyneenä tietoon tuottaa viisauden. Rakkaus yhdistyneenä ymmärrykseen tuottaa myötätunnon. Rakkaus yhdistyneenä selkeään ajatteluun, tuottaa oivalluskyvyn. Yksilön tietoisuudessa syntyy lukuisia erilaisia tuntemuksia, kun puhtaaseen rakkauteen sekoittuu persoonallinen tietoisuus pelon eri muotoineen.

3. Tajunta kaikessa. Tajunta, joka on olemisen ja kokemisen keskus, synnyttää elämän. Rakkaus on Tajunta kaikessa, joka synnyttää elämän. Rakkaus elävöittää kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnan sekä kaikki muut lukemattomat maailmankaikkeuden eriasteiset elämänmuodot. Kaikki maailmankaikkeudessa on elävää, koska Rakkauden Tajunta läpäisee kaiken.

4. Yhdentymisen voima. Rakkauden syvin olemus on ykseys, koska Rakkaus on kaiken läpäisevä sidosenergia. Rakkaus on voima, joka vetää ykseyteen. Rakkauden yhdentymisen voima pyrkii vetämään puoleensa sekä eheyttämään kaiken maailmankaikkeudessa. Yksilötasolla tämä näkyy jokaisen olennon päättymättömänä pyrkimyksenä tavoitella korkeampaa onnea ja tyydytystä. Rakkaus on se voima, joka saa koko luomakunnan kehittymään kohti korkeampaa sisäistä täyttymystä. Elämän tarkoitus suuressa mittakaavassa on korkeamman rakkauden kokeminen.

Sydämen meditaatioita on useita erilaisia. Kaikille niille on yhteistä henkinen rakkaus ja pyrkimys voimakkaampaan sydänyhteyteen. Sydänmeditaatioiden perusajatus on, että rakkaus on jo meissä. Elämme ja olemme koko ajan yhteydessä rakkauden syvimpään olemukseen.

Harjoittamalla sydämen meditaatioita, herkistämme tietoisuutta ja siirrämme tajunnan keskusta sydämeen. Tällöin sydänkeskus aktivoituu ja mieli sekä tunteet herkistyvät vastaanottamaan sydämemme välityksellä maailmakaikkeuden läpäisevää henkisen rakkauden energiaa ja voimaa.

Sydänmeditaatiossa yhteys sydämeen tuntuu aluksi lämmön ja rauhan tunteena sydämen alueella. Kun meditaatioita jatketaan, laajenee sydämen lämpö rakkauden tunteeksi koko kehoon. Lopulta levoton mieli antaa periksi. Ajatusvirta hiljentyy ja mieli rauhoittuu. Ihminen kokee syvää ykseyttä itsensä ja elämän kanssa.

Lähes kaikkien henkisten harjoitusten tavoitteena on rauhan ja harmonian syvempi löytäminen, koska kaikki olevainen tavoittelee sisäistä ja ulkoista tasapainoa. Sisäinen tasapaino eli rauha on ykseyttä itsensä kanssa. Ulkoinen tasapaino eli harmonia on ykseyttä elämän kanssa. Sydänmeditaatiot sopivat luonnollisella tavalla tähän tarkoitukseen. Ne tarjoavat eheytymisen tien, joka perustuu maailmankaikkeuden läpäisevän henkisen rakkauden voimaan. Joku viisas on sanonut, että kaikki henkiset harjoitukset loppuvat heti, kun sydän on täynnä rakkautta.

Sydänmeditaatioiden käytännöllinen puoli on tuoda sydäntietoisuus arkipäivän keskelle. Toimimalla sydämen sisäisestä rauhasta käsin jokapäiväisessä elämässä, laajenee rauha lopulta harmoniaksi. Tämä on ulkoista tasapainoa, jossa ihminen astuu elämän virtaan kokien sydämen kantavan voiman.

Sydänaktivointi

Sydänaktivointi on yksi sydämen perusmeditaatioita, jonka tarkoitus on sydämen henkisen rakkauden herättäminen tietoisuuteen. Meditaatiossa käytetään hyödyksi mielen kuvituskykyä (visualisointi) sydämen aktivoimisessa. Kaikki sydänmeditaatiot alkavat hiljentymisellä ja sydänaktivoinnilla.

Visualisointia ei enää tarvita, kun tietoisuus herkistyy ja sydäntietoisuus herää. Tällöin riittää, että ihminen hiljentyy ja siirtää huomion sydämeensä kokeakseen sydämen henkisen rauhan ja ykseyden.

1. Hiljentyminen. Etsi rauhallinen paikka meditaation suorittamiseen. Asetu istumaan tuolille selkä suorassa kädet polvien päällä kämmenpohjat ylöspäin. Rentoudu ja keskitä huomio sisäiseen itseesi. Hiljenny ja vapauta itsesi toiminnasta ja huolista.

2. Sydänaktivointi. Siirrä tajunnan keskus sydämeen. Tunne fyysisen sydämesi tasainen ja rauhallinen syke. Keskity tuntemaan sydämesi. Hengitä tasaisesti ja seuraa fyysisen sydämesi sykettä niin, että mielesi rauhoittuu ja unohtuu. Tunne kuinka jokainen sydämen sykkeesi tekee olostasi rauhallisemman ja levollisemman. Visualisoi sydämesi ympärille kirkas violetti tai punainen liekki, joka säteilee rauhaa kehoosi ja mieleesi. Koe kuinka sydäntietoisuus laajenee rauhoittaen mielesi. Jokainen sydämen sykkeesi lähettää tasaisesti sydämen rakkautta ja levollisuutta koko tietoisuuteesi.

3. Rauha. Keskity edelleen sydämeesi. Hengitä rauhallisesti. Koe kuinka aika pysähtyy mielesi rauhoittumisen myötä. Olet puhtaassa olemisen ja eheyden tilassa, jossa et tarvitse mitään. Tässä hetkessä on kaikki. Nauti sisäisestä ykseydestä ja sydäntietoisuuden rauhasta. Tunne kuinka henkinen sydämesi säteilee valoa koko tietoisuuteesi. Olet yhtä sydämesi levollisuuden kanssa. Sinä olet rakkaus ja rauha. Kun siltä tuntuu, niin valveudu vähitellen ja jatka toimiasi sydäntietoisuuden rauhasta käsin. Vie sisäinen levollisuus arkipäiväsi keskelle.

Sydänmeditaatioita

- Sydänaktivointi (sydänyhteys, sisäinen rauha)
- Anteeksiantava sydän (eheytyminen, puhdistuminen)
- Kiitollisuus (luottamus, onnellisuus)
- Totuudellisuus (hyväksyminen, avoimuus)
- Sydämen kantava voima (irti päästäminen, harmonia)
- Sydämen viisaus (sydämeltä kysyminen, johdatus)
- Sydämen pyyntö (pyytäminen, energian kierto)
- Antava sydän (antaminen, energian kierto)
- Vastaanottava sydän (vastaanottaminen, energian kierto)
- Elämäntehtävä (elämäntehtävän tunnistaminen, sieluna eläminen)
- Luova sydän (luominen, mielen rajoitusten ylittäminen)
- Sydän ja mieli (sydämenä oleminen, mielenä toimiminen)
- Sydämen ymmärrys (henkinen äly, korkea tieto)
- Sydämen rukous (sydämen antaumus, sydämen rukous)
- Minä olen rakkaus (sydäntietoisuus, ykseys)

Katso: Sydäntietoisuuden vuosikurssi

Katso:
Sydänmeditaatio CD-levyt

Lataa ja lue tästä erilaisia lehtiartikkeleita Sydäntietoisuudesta:

Artikkeli: Rakkauden mysteeri Artikkeli: Rakkauden mysteeri (10Mt)
Artikkeli: Sydämen luovuus Artikkeli: Sydämen luovuus (4Mt)
Artikkeli: Avaimet sielun ymmärtämiseen Artikkeli: Avaimet sielun ymmärtämiseen (3Mt)
Artikkeli: Sydäntietoisuus on henkisyyden ydin Artikkeli: Sydäntietoisuus on henkisyyden ydin (5Mt)
Artikkeli: Sydämen levollinen tieto asuu jokaisessa Artikkeli: Sydämen levollinen tieto asuu jokaisessa (1Mt)
Artikkeli: Sydämen meditaatiot Artikkeli: Sydämen meditaatiot (6Mt)

- Jaakko Muhonen / Selfcon -