Etusivu

Verkkokauppa


A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

Henkisyys

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

[Sydänmeditaatio]

Valomeditaatio

Onnellisuus

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
SYDÄNMEDITAATIO


Nykyinen tekninen yhteiskunta tekee ihmisistä levottomia. Ihmisten toiminta pyrkii jatkuvasti erilaisiin suorituksiin ja lopputuloksiin. Toimintaa mitataan ajan ja rahan puitteissa. Ihmisillä on kiire selviytyä ensin päivän töistä ja sen jälkeen vapaa-ajan ja perheen asettamista velvollisuuksista. Elämme kiireellisessä suoritusyhteiskunnassa, joka vaikuttaa ihmisiin hajottavasti. Jatkuva kiire ja levottomuus saa aikaan sen, että ihmiset kadottavat nykyhetkessä elämisen levollisuuden. Ihmisten mielet täyttyvät erilaisilla ristiriitaisilla ja hajanaisilla ajatuksilla luoden ahdistavia tunteita. Hiljentymisen hetkelläkin mieli vaeltaa levottomana huolien ja tarpeiden parissa. Ihmiset kadottavat lopulta sisäisen rauhan ja levollisuuden.

Ihmisen luonnollisin tietoisuuden tila on rauha ja levollisuus. Levollisuus ei synny mielessä vaan sydämessä. Nykyihminen elää lähes täysin mielen maailmassa, jossa sydäntietoisuudesta puhuminenkin aiheuttaa jo hämmennystä. Sydäntietoisuus on kuitenkin ihmisen tärkein ja luonnollisin tajunnan keskuksen paikka, jossa koko fyysinen kehokin voi parhaiten.

Mieli on jatkuvaa suunnittelua, varmistamista ja huolehtimista. Sydäntietoisuus on nykyhetkessä elämistä ja luottamusta elämään. Mieli huolehtii ja suunnittelee. Sydän lepää ja luottaa. Mieli on sekaannusta. Sydän on rauhaa. Mieli on tiedon varasto. Sydän on viisauden lähde. Mieli on menneisyyden ja tulevaisuuden loputtomia haluja ja tarpeita. Sydän on nykyhetken tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Mieli on pyrkimistä. Sydän on olemista. Mieli on monimutkaisuutta. Sydän on yksinkertaisuus.

Kun mieli rauhoittuu ja hiljenee, alkaa sydämen levollisuus ohjata ihmisen toimintaa. Tällöin elämästä jää itsestään pois kaikki turhat tarpeet ja huolehtiminen. Sydämessä ihminen saavuttaa tyytyväisyyden ja rauhan, jonka perusta ei ole erilaisten halujen ja tarpeiden päättymättömässä tyydyttämisessä, vaan eheässä nykyhetkessä. Kestävä rauha voidaan saavuttaa vain sydämessä, lähellä sielua.

Suorita alussa sydänmeditaatio harjoitukset yksin hiljaisuudessa. Kun olet saanut tuntuman harjoitukseen ja yhteyden sydämeen, niin voit myöhemmin tehdä sydänmeditaation missä tahansa elämän tilanteessa (junassa, bussissa, kaupassa, kahvitauolla, jne.). Sydänmeditaatio on yksinkertainen ja tehokas harjoitus, joka sopii hyvin tuomaan levollisuutta jokapäiväisen elämän ja kiireiden keskelle.

Katso: Sydäntietoisuuden vuosikurssi

Sydänmeditaation tarkoitus on johdattaa takaisin luonnolliseen sydämen levollisuuteen. Säännöllisesti harjoitettuna sydänmeditaatio avaa sydänkeskusta ja siirtää tajunnan painopistettä levottomasta mielestä sielun rauhaan. Sydänmeditaatio vahvistaa myös intuitiota sekä mielen ja sielun välistä yhteistyötä.

Sydäntietoisuus on korkeata yhdistävää, levollisen luovaa tietoisuutta, jossa asiat näyttävät tapahtuvan kuin itsestään juuri oikealla hetkellä. Sydän on portti viisauteen.SYDÄNMEDITAATIO HARJOITUKSEN TARKOITUS

Voimistuttaa sydäntietoisuutta.

Sydänmeditaatiossa tajunta keskitetään harjoituksen avulla sydänkeskukseen. Vähitellen harjoitus saa aikaan sen, että ihmisen tajunnan keskus siirtyy lähemmäksi sydäntietoisuutta. Sydäntietoisuus on rauhaa ja kykyä kokea sisäistä tyytyväisyyttä ja nykyhetken eheyttä ilman ulkoisia syitä. Sydäntietoisuus on onnellisuutta, joka kumpuaa syvältä ihmisen sielun levollisesta olemisesta.

Edistää mielen rauhoittumista.

Ihminen tukee mielensä kaoottista tilaa ylläpitämällä elämässään lukemattomia turhia tarpeita ja haluja. Sydänmeditaation harjoittaminen lisää tietoisuutta mielen luonteesta ja mielen luomista turhista tarpeista edistäen mielen rauhoittumista. Sydänmeditaatio auttaa kokemaan sielun rauhan, jonka vaikutus heijastuu mieleen asti. Sydäntietoisuus rauhoittaa mieltä.

Lisätä luottamusta elämään.

Harvat ihmiset luottavat elämään. Usein elämää pelätään ja yritetään hallita suunnittelun sekä organisoinnin keinoin. Sydänmeditaatio sopii hyvin myös kiireisen elämän keskelle rauhoittamaan huolehtivaa mieltä ja tuomaan levollista luottavaista tietoisuutta kaikkeen toimintaan. Sydänmeditaatio tuo meidät nykyhetkeen. Nykyhetkessä eläminen on luottamusta elämään, jossa ollaan valmiita ottamaan vastaan hetki kerrallaan kaikki se, mitä elämä tuo tullessaan.

Johdattaa levolliseen luovuuteen.

On olemassa luovuutta, joka syntyy ilman ponnistelua. Sydänmeditaation avulla voimme avautua sydämen levolliselle luovuudelle, jossa ideat ja visiot nousevat mieleemme kuin itsestään. Sydänmeditaatio rauhoittaa mielen sekä herkistää mielen ja sydämen yhteistyötä siten, että ihmisen tietoisuus virittyy vastaanottamaan korkeampien tahtokeskusten luovuutta. Sydäntietoisuus on levollista luovuutta, jossa täyttymys on itse luovuudessa eikä lopputuloksissa.


SYDÄNMEDITAATIO HARJOITUKSEN SUORITTAMINEN

1. Hiljentyminen.

Etsi rauhallinen paikka sydänmeditaation suorittamiseen. Asetu istumaan tuolille selkä suorassa kädet polvien päällä kämmenpohjat ylöspäin. Hiljenny kuuntelemaan itseäsi. Keskitä kaikki huomio sisäiseen itseesi. Tiedosta lempeän selkeästi ja hyväksy anteeksiantavan rehellisesti kaikki, mitä on tietoisuudessasi. Älä estä tai ohjaa tunteiden, ajatusten ja mielikuvien muodostumista. Tiedosta mielialasi ja tajuntasi keskuksen sijainti tällä hetkellä (mielessä, tunteissa vai sydämessä). Hiljenny ja vapauta itsesi hetkeksi kaikesta toiminnasta, huolista, suunnittelusta, haluista ja päämääristä.

2. Tietoisuus sydämeen.

Siirrä tajunnan keskus sydämeen. Tunne fyysisen sydämesi tasainen ja rauhallinen syke. Keskity tuntemaan sydämesi. Hengitä tasaisesti ja seuraa fyysisen sydämesi sykettä niin, että mielesi rauhoittuu ja unohtuu. Tunne kuinka jokainen sydämen sykkeesi tekee olostasi rauhallisemman ja levollisemman. Visualisoi sydämesi ympärille kirkas violetti tai punainen liekki, joka säteilee rauhaa kehoosi ja mieleesi. Koe kuinka sydäntietoisuus laajenee rauhoittaen mielesi. Jokainen sydämen sykkeesi lähettää tasaisesti sydämen rakkautta ja levollisuutta koko tietoisuuteesi. Tässä vaiheessa voit myös esittää avoimen kysymyksen sydämellesi joko ääneen tai hiljaa mielessäsi.

3. Rauhan kokeminen.

Keskity edelleen sydämeesi. Hengitä rauhallisesti. Koe kuinka aika pysähtyy mielesi rauhoittumisen myötä. Olet puhtaassa olemisen ja eheyden tilassa, jossa et tarvitse mitään. Tässä hetkessä on kaikki. Nauti sisäisestä ykseydestä ja sydäntietoisuuden rauhasta. Tunne kuinka henkinen sydämesi säteilee valoa koko tietoisuuteesi. Olet yhtä henkisen sydämesi rakkauden ja levollisuuden kanssa. Sinä olet rakkaus ja rauha. Kun siltä tuntuu, niin valveudu vähitellen ja jatka toimiasi sydäntietoisuuden rauhasta käsin. Vie sisäinen levollisuus ja onnellisuus arkipäiväsi keskelle.
KÄYTÄ SYDÄNMEDITAATIO HARJOITUSTA AINA

Kun et tarvitse mieltä.

Kehomme ja jalkamme ovat paikallaan, kun meidän ei tarvitse liikkua. Sama tulisi olla mielen kanssa. Mielen tulisi olla hiljaa, kun meidän ei tarvitse ajatella. Sydänmeditaatio on yksinkertainen ja tehokas harjoitus, joka siirtää olemisen painopisteen mielestä sydämeen. Sydänmeditaatiota harjoittamalla tajunnan keskus siirtyy vähitellen sydämen olemisen rauhaan.

Kun tunnet levottomuutta.

Sydänmeditaatio rauhoittaa sisäistä levottomuutta. Levottomuus syntyy, kun mieleen kasaantuu paljon ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita. Levottomuus on jakautunutta tietoisuutta ja särkynyttä nykyhetkeä. Sydänmeditaatio rauhoittaa mielen toimintaa auttaen palautumaan takaisin levolliseen nykyhetkeen.

Kun olet liikaa ulkoisten vaikutusten alainen.

Olemme päivittäin lukemattomien ulkoisten vaikutusten alaisia. Itsenäinen ajattelu ja oman arvomaailman muodostaminen sekä sielun tarkoituksen kuunteleminen ovat sitä tärkeämpiä, mitä enemmän vaikutteita on ympärillä. Sydänmeditaatiossa painopiste siirretään aistimuksista ja ulkoisista vaikutuksista sydämen rauhaan. Sydänmeditaatio on itsen kohtaamista, joka auttaa sisäisen eheyden ja henkisemmän identiteetin muodostumisessa.

Kun huomaat pelkääväsi elämää.

Mielen ja järjen piirissä luottamus elämän hyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen on vaikea synnyttää. Jos ihminen ei kykene luottamaan elämään, alkaa hän pelätä elämää. Sydänmeditaatio edistää sydäntietoisuuden kehittymistä, jossa luottamus elämään muodostuu rationaalisen ajattelukyvyn ylittävän henkis-intuitiivisen ymmärryksen vaikutuksesta. Sydäntietoisuus on rakkautta koko elämää kohtaan. Jos ihminen rakastaa elämää, ei hän pelkää elämää.

Kun haluat rauhoittua.

Sydänmeditaatio on nopea ja helppo keino rauhoittua, kun mieli on väsynyt. Yksinkertainen sydänmeditaatio ei sisällä keskittymiskykyä ja energiaa vaativia mielikuvajaksoja, joten harjoituksen jaksaa tehdä, vaikka olisi hyvin väsynyt. Sydämessä lepääminen on hyvä keino rauhoittua ja kerätä uutta voimaa elämää varten.

Kun edessäsi on vaikea päätös.

"Hiljenny ja kuuntele sydäntäsi. Seuraa sydämesi ääntä" ovat vanhoja sanontoja, joissa on syvä viisaus. Sydäntietoisuus edustaa ihmisen sielun viisautta, jota on hyvä hiljentyä kuuntelemaan vaikeiden päätösten edessä. Esitä kysymys sydämellesi ja tee se, miltä sydämestäsi tuntuu. Järkevin ratkaisu ei ole aina paras ratkaisu. Sydänmeditaatio auttaa hiljentymään ja luomaan paremman yhteyden sielutietoisuuteen ohjaten meitä elämän valintojen keskellä sydämen näkökulmasta.

Kun haluat edistää luovuutta.

Luovuus vaatii ulkoisten vaikutteiden ja omaksutun tekniikan lisäksi kipinän sisäisyydestä. Sisäisyyden kipinä on lähtöisin sielusta. Sielu on rakkauden, olemisen ja luovuuden keskus. Sydänmeditaatio edistää mielen ja sydämen yhteistyötä, joka on avain korkeaan henkiseen luovuuteen. Sydäntietoisuus on yhdistävää, rakkauden ykseyden luovuutta.

Kun tunnet kaipuuta Jumalaan.

Sydänmeditaatio on yksinkertainen sydämen rukous. Kun tunnet kaipuuta Jumalaan, niin avaa sydämesi sydänmeditaatiossa Jumalan rakkaudelle. Sydänmeditaatio on rakkauden rukous, jota voi käyttää jokainen ihminen riippumatta henkisestä vakaumuksesta. Sydänmeditaatiossa ei palvota sydäntä, vaan avaudutaan sielun rakkaudelle, joka loistaa jokaisen ihmisen sydämen kautta.

Kun haluat nauttia olemisesta.

Oleminen ei onnistu mielessä. Oleminen on mahdollista sydämessä. Sydänmeditaatio on sydämen olemista, jossa olemassaolo itsessään on nautintoa. Sydämen oleminen on eheyttä. Sydänmeditaatio on matka sydämen olemisen eheyteen ja täyttymykseen, joka on puhdasta minä olen -tietoisuutta.


Teksti: Jaakko Muhonen / Selfcon
Kuvat: Jukka Muhonen