Etusivu


A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

Henkisyys

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

Valomeditaatio

[Onnellisuus]

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
ONNELLISUUS

Ajatus Onnellinen ihminen on hän, joka on löytänyt onnellisuuden ilman erityistä syytä.

Tarkoitus Onnellisuuden syvempi oivaltaminen ja pysyvän onnellisuuden valitseminen elämään.

Ihmiset tavoittelevat koko elämänsä ajan onnea ja onnellisuutta. Onni ja onnellisuus ovat eri asioita. Onni syntyy asetettujen tavoitteiden saavuttamisen myötä. Onni on tilapäinen tyytyväisyyden tunnetila. Onnellisuus on puolestaan pysyvä eheä oleminen ja elämän asenne. Onnellisuus on onnea ilman erityistä syytä.

Tavoitteellisen mielen on vaikea kokea pysyvää onnellisuutta, siksi mielen onnellisuus on katoavaa onnen tunnetta. Vain eheä ja yksinkertainen mieli voi kokea pysyvää onnellisuutta hetkestä hetkeen.

Ihminen voi mielensä avulla muuttaa suhtautumista elämään siten, että hän valitsee tilapäisen onnen sijaan pysyvän onnellisuuden. Harjoituksen tarkoitus on opettaa uusi elämisen asenne, jossa onnellisuus syntyy eheästä läsnäolosta ja yksinkertaisten asioiden arvostamisesta.

Käyttö Harjoitus on kaksiosainen. Ensimmäinen harjoitus (eheä läsnäolo) auttaa meitä löytämään onnellisuuden eheästä nykyhetkestä. Toinen harjoitus (yksinkertaisuus) muistuttaa meitä arvostamaan elämän arkisia ja yksinkertaisia asioita.

Harjoitukset ovat tarkoitettu käytettäviksi normaalin elämän ja arkipäivän keskellä.

Kuvaus 1. Eheä läsnäolo. Pysyvä onnellisuus syntyy eheästä läsnäolosta.

Mieli, joka kykenee olemaan elämän jokaisena ohikiitävänä hetkenä läsnä tässä hetkessä on eheä. Eheä mieli on selkeä, rauhallinen ja tyyni. Mielen selkeys antaa tilaa sydämen olemiselle, josta pysyvä onnellisuus viriää.

Harjoittele eheää läsnäoloa, joka on nykyhetkessä elämistä ja nykyhetkestä nauttimista. Vain nykyhetki on todellinen. Nykyhetkessä ei ole menneisyyden murheita tai tulevaisuuden odotuksia. Nykyhetki on ristiriidaton. Nykyhetkessä eläminen on tahdon ja mielen valinta, joka johtaa pysyvään onnellisuuteen.

2. Yksinkertaisuus.
Pysyvä onnellisuus syntyy yksinkertaisten asioiden arvostamisesta.

Elämämme muodostuu suurimmaksi osaksi arkisista yksinkertaisista tapahtumista. Opettele havaitsemaan ja arvostamaan elämän kaikkia yksinkertaisia asioita ja tapahtumia. Mieli, joka kykenee arvostamaan elämän yksinkertaisuutta on pysyvän onnellisuuden portilla.

Koet tilapäistä onnea, kun saavutat asettamasi tavoitteen, mutta pidä huoli, että mielesi pysyy herkkänä kokemaan myös arkipäivän pienten tapahtumien onnellisuutta. Älä anna mielesi rakentua. Vain yksinkertainen, avoin ja herkkä mieli kykenee kokemaan onnellisuuden yhä uudelleen ja uudelleen kaikissa elämän yksinkertaisissa pienissä asioissa.

Huomiot Vanhojen reagointi- ja käyttäytymismallien uudelleenohjelmointi vaatii aikaa, siksi harjoitusta tulisi käyttää useita kuukausia tai jopa vuosia. Vähitellen harjoittelun myötä mieli eheytyy ja mielen asenne muuttuu kokemaan pysyvää onnellisuutta hetkestä hetkeen.


- Jaakko Muhonen / Tietoisuuden synteesi / Onnellisuus -