Etusivu

A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

[Henkisyys]

Elämäntehtävä

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

Valomeditaatio

Onnellisuus

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
HENKISYYS


Käsitteet "henkinen kasvu" ja "henkinen kehittyminen" tarkoittavat puhtaammillaan, niin kuin voimme sanoista päätellä, kasvamista kohden henkeä, joka on jokaisen ihmisen syvin olemus. Kaikki toiminta, joka edistää ihmisen henkisestä alkuperästä tietoiseksi tulemista (kasvamista hengessä) on henkistä kehittymistä. Henkisyys on henkisen kasvun myötä syvenevää ja laajenevaa ihmisen henkisen alkuperän ymmärtämistä, kokemista ja elämistä.

Uskontojen ja henkisyyden välillä on eroja. Uskontojen perusta on lähes aina erilaisissa opeissa ja säännöissä, joiden tarkoitus on turvallisesti ohjata ihmistä kohden uskonnon mukaisia arvoja. Henkisyyden painopiste on puolestaan ihmisen henkisen alkuperän ymmärtämisessä ja kokemisessa. Uskontojen ja henkisyyden suurin ero on niiden tavassa lähestyä henkistä kasvua. Uskonto on kollektiivista, joka ohjaa ulkoapäin erilaisten oppien avulla ihmisten henkistä kehittymistä. Henkisyys on subjektiivista, jossa ihmisen oma kehittyvä ja syvenevä arvomaailma ohjaa yksilöllisesti ihmisen henkistä kasvua.Kun ihminen kulkee henkisen kehittymisen tietä ilman, että hän on sitoutunut noudattamaan tiettyä uskontoa, avautuu ihmiselle rajaton mahdollisuus tutkia ja kehittään itseään kohden korkeampaa tietoisuutta.

Vapaan henkisen tien kulkijan on luotettava sydämensä ääneen (sielunsa johdatukseen) ja itsetutkiskelun synnyttämään maailmankuvaan henkistä tietä kulkiessaan. Tämä on suuri haaste ja mahdollisuus. Henkisyys on luovaa kokonaisvaltaista kehon, mielen ja sielun yhteistyön kehittämistä kohden eheyttä ja syvempää kokemusta itsestä.


Henkisen tien kulkijat voivat painottaa hyvinkin erilaisia asioita elämänsä eri vaiheissa tehdessään matkaa kohden henkistä alkuperäänsä. Sydämen tie painottuu universaalin rakkauden sekä kaiken olevaisen ykseyden tiedostamiseen ja kokemiseen. Tiedon tie puolestaan pyrkii kehittämään mielestä herkkää henkisen älyn instrumenttia, jossa yhdistyvät järki ja intuitio. Henkisen kasvun korkea päämäärä on tietoisuuden synteesi, jossa kaikki ihmisen olemuspuolet (keho, mieli, sielu) on saatettu täyteen toimintaan niiden omalla painoarvolla. Tietoisuuden synteesi on ykseyden tietoisuutta, joka on älykästä rakkautta.

Henkisen tien kulkijat arvostavat jokaisen yksilön maailmankatsomusta ja erilaisten uskontojen arvomaailmoja nähden näissä kaikissa maailmankaikkeuden ykseyden monimuotoisuuden. Henkisyyden tärkeä tavoite on oppia näkemään erilaisuuden ja vastakohtaisuuksien keskellä kaiken läpäisevä Ykseys.

Ihmisen haaste on löytää oma elämäntehtävä luomakunnan ykseyden palvelemisessa. Ihminen voi kokea pysyvää laajentuvaa sielunsa täyttymystä elämässään vasta, kun hän ymmärtää maailmankaikkeuden ykseyden ja on löytänyt oman paikkansa luomakunnan ykseyden edistämisessä.

- Jaakko Muhonen / Selfcon -