Etusivu

[Henkilökuva]

Kurssit

Artikkelit

Meditaatioillat

Hoidot/ohjaukset


K I R J A T


Ykseyden oppikirja

Sydäntietoisuus

Tietoisuuden synteesi

Rakkauden tie

Tietoisuus ja itsen eheytyminen


M E D I T A A T I O

Meditaatiolevyt

Ohjattu meditaatio

Meditaatiomusiikki


HENKILÖKUVA

Olen vuonna 1966 syntynyt henkisen kasvun kouluttaja sekä kirjailija. Erikoisalani ovat sydäntietoisuus ja itsen oivaltaminen sekä ykseys.
Yritykseni on ollut aktiivisesti toiminnassa kohta 20-vuotta.

Olen mieli-sielu dynamiikan ja filosofian uranuurtajia Suomessa sekä kirjoittanut aiheesta kirjan ja useita erilaisia artikkeleita. Olen myös synnyttänyt Suomeen Sydäntietoisuuden käytännöllisen filosofian ja siihen liittyviä kursseja, meditaatioita, äänitteitä, hoitoja ja kirjan.

Vuosien varrella olen syventynyt useisiin hengellisiin ja filosofisiin suuntauksiin. Perustin yrityksen nimeltä Selfcon vuonna 1998. Yrityksen nimi tulee sanoista "selfconsciousness" eli ”itsetietoisuus / tietoisuus itsestä”. Yrityksen logo symboloi ihmisen henkeä ”ääretön” -tyylisen merkin välityksellä.
 
Olen pitänyt kymmeniä erilaisia henkistä kasvua käsitteleviä luentoja ja kursseja. Järjestän myös työyhteisöille luovuuden ja henkisen kasvun työpajoja.

Olen kirjoittanut viisi kirjaa, jotka ovat
Tietoisuus ja itsen eheytyminen (1998-2008), Rakkauden tie (1999-2008), Tietoisuuden synteesi (2002), Sydäntietoisuus (2008) ja Ykseyden oppikirja (2012)  Tuotantooni kuuluvat myös meditaatiolevyt.

Annan myös henkilökohtaista henkisen kasvun ohjausta ja tukea. Ota rohkeasti yhteyttä ja tee muutos elämääsi.
Tutustu Sydäntietoisuushoitoihin ja -ohjaukseen.
Pyrin parantamaan mietiskelyn, meditaation ja toiminnan avulla kaikkien olemuspuolten (keho, mieli, sielu) harmoniaa pääpainon ollessa mielen ja sielun yhteistyössä. Työni on kokonaisvaltaista ihmisyyden kehittämistä ja sisäisten voimavarojen vapauttamista kohden herkempää tietoisuutta ja laajenevaa ymmärrystä.

Tärkein instrumenttini on tietoisuuteni, jonka avulla aistin, tiedostan sekä jäsennän sisäisen ja ulkoisen kokemistodellisuuteni. Henkisen kasvun lähtökohtana on olemuspuolten yhteistyön myötä rakentuvan tietoisuuden ja tajunnan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Yksi tavoitteeni on ihmisen sisäisen käsite- ja kokemismaailman jäsentäminen siten, että saadaan luotua uusia yhteyksiä tietoisuuden rakenteen ja sidonnaisuuden ymmärtämiseen. Parhaimmillaan hengentiede on silloin, kun se ei tarjoa ehdottomia faktoja vaan tiedon muodossa esitettäviä oivalluksia ja malleja, joita jokainen ihminen voi käyttää hyväksi itsensä kohtaamisessa ja eheämmän yksilöllisen kokemistodellisuutensa muodostamisessa.

Pyrin välittämään tuotoksissani sekä tietoa että rakkautta. Rakkaus on sielun ominaisuus. Tieto on enemmän mielen ominaisuus. Tietoa tarvitaan, jotta ihmiskunta kykenisi ymmärtämään syvemmin itseään ja maailmankaikkeutta. Rakkautta tarvitaan, jotta ihmiskunta oppisi käyttämään tietoa oikein koko luomakuntaa kehittävällä tavalla. Vasta tiedon ja rakkauden tasapainoisesta yhdistelmästä syntyy korkeampi henkisyys - viisas ihminen.

Kannustan ihmisiä itsenäiseen ajatteluun sekä henkisen tiedon omakohtaiseen oivaltamiseen ja kokemiseen. Itsen oivaltaminen ei ole teoriaa ja muiden ajatusten toistamista, vaan syvä elävä kokemus.

Autan sinua kulkemaan kohti sisäistä eheyttä, henkistä rakkautta ja syvää itsetuntemusta sekä ykseyttä. Lähde kanssani eheytymisen matkalle.

- Jaakko Muhonen / Selfcon -