Etusivu


A R T I K K E L I T

Meditaatio

Itsen oivaltaminen

Moniulotteinen
hiljaisuus


Intuitio ja sen kehittäminen

Rukoilemisen merkitys

Luova Elämä

Oivalluskyky 1

Oivalluskyky 2

Tahto ja
henkisyys


Tasapaino

Henkisyys

[Elämäntehtävä]

Mielen
rakentuminen


Sydämen
meditaatiot


Henkinen äly

Itsetuntemus

Suru ja kriisi

Itsekasvatus

Luonnon lait


H A R J O I T T E E T

Sydänmeditaatio

Valomeditaatio

Onnellisuus

Kiitollisuus

Tietoisuus

Antaminen

Totuudellisuus
ELÄMÄNTEHTÄVÄ


On ilahduttavaa huomata, että useat ihmiset etsivät elämälleen syvempää merkitystä. Valveutuneen ihmisen yksi tunnusmerkki on se, että ihmisen onnellisuuteen ei enää riitä toimeentulon hankkiminen (työpaikka) ja viihtyminen (viihde). Kun ihminen ei enää koe täyttymystä ja onnellisuutta pelkästään yhteiskunnan mekaanisen järjestelmän puitteissa, alkaa hän etsiä elämäntehtäväänsä.

Valveutunut ihminen on henkisesti herännyt tai henkisesti heräämässä oleva ihminen, joka alkaa tiedostamaan syvemmin henkistä alkuperäänsä. Valveutunut ihminen etsii elämälleen syvempää merkitystä eli elämäntehtävää.

Elämäntehtävä liittyy sieluun. Elämäntehtävä on sielun suunnitelma
kokea ja kasvaa rakkaudessa. Sielun korkea päämäärä on tulla täydeksi rakkauden ja ykseyden keskukseksi. Tähän korkeaan päämäärään sielu pääsee opettelemalla käytännössä universaaleja henkisiä lainalaisuuksia. Luominen ja erilaisten kokemusten hankkiminen ovat keinoja opetella ja sisäistää kaikkialla vaikuttavat henkiset lainalaisuudet. Luomisen ja kokemisen myötä sielu jalostuu yhä korkeampaan rakkaus-ykseys tietoisuuteen. Elämäntehtävä on jokaisen sielun yksilöllinen suunnitelma kokea ja antaa yhä korkeampaa rakkautta soveltamalla universaaleja henkisiä lainalaisuuksia.

Sielulle ihmiselämä on mahdollisuus kehittyä. Kehittyminen tarkoittaa täydeksi tulemista ennen kaikkea kokemuksellisesti. Täydeksi tuleminen merkitsee täyttä tietoisuutta henkisten lainalaisuuksien soveltamisen ja vaikutusten suhteen sekä täyttä ymmärrystä hankitun tiedon ja kokemusten suhteen.

Sielun kehittyminen on tietoisuuden evoluutiota, jossa sielusta tulee aste asteelta yhä täydellisempi koko maailmankaikkeuden läpäisevän rakkausenergian käsittelyn tajuntakeskus. Sielun tavoitteena on kasvaa täyteen tietoisuuden loistoon kaiken läpäisevän rakkausenergian ja Korkeimman Tietoisuuden sekä universaalien henkisten lainalaisuuksien suhteen. Sielu tavoittelee elämisen mestaruutta.

Edellä esitellystä näkökulmasta tarkasteltuna voimme ymmärtää, että jokaisen ihmisyksilön elämäntehtävä on erilainen. Ihmisen elämäntehtävä riippuu sielun aikaisemmista kokemuksista, sielun suuntautuvuudesta (kehityssuunnitelma), tietoisuuden asteesta sekä ihmiskunnan kollektiivisesta tietoisuudesta. Siksi ihmisten ei pitäisi koskaan puuttua muiden ihmisten tekemisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Muut ihmiset eivät voi tietää tapahtumien ja kokemusten todellista syvää sielullista merkitystä. Joskus on niin, että nopein tie rakkauden luokse kulkee pimeyden kautta.


ELÄMÄNTEHTÄVÄN TUNNISTAMINEN

Sielun ymmärtäminen auttaa paljon elämäntehtävän tietoisessa tunnistamisessa. Ihminen, joka on päässyt syvempään yhteyteen sielunsa kanssa on luonnollisella tavalla tietoinen omasta elämäntehtävästään. Seuraavat kohdat auttavat meitä elämäntehtävän tunnistamisessa.

Onnellisuus. Ihminen, joka on löytänyt elämäntehtävänsä tuntee onnellisuutta. Onnellisuus on sielun ominaisuus. Onnellisen ihmisen elämällä on syvempi tarkoitus, jonka merkityksen ihminen kokee sielussaan onnellisuuden tunteena. Ensimmäinen elämäntehtävän tunnistaminen ohje kehottaa meitä tarkkailemaan elämäämme onnellisuuden ja ilon näkökulmasta. Mieti, mikä tekee sinut onnelliseksi, sillä ne asiat, jotka tuottavat sinulle onnellisuuden ja ilon tunteita johdattavat sinua kohden elämäntehtävääsi.

Mielenkiinto. Mielenkiinto, innostus ja intohimo tiettyä asiaa kohtaan ovat selviä merkkejä sielun halusta saada toteuttaa elämäntehtäväänsä kyseisellä alueella. Älä siis erehdy vähättelemään tai tukahduttamaan innostuneisuuttasi tiettyä tekemistä kohtaan. Intohimo on sielun voimakas kutsu itsen toteuttamiseksi, jotta sielu voisi tekemisen ja kokemusten myötä kasvaa täydemmäksi. Tiedosta ne asiat, joihin tunnet mielenkiintoa ja innostusta.

Luovuus. Luovuus on sielun yksi perusolemuksen luonteenpiirteistä. Inspiraatio sekä voimakas luovuuden tarve ja tunne ovat lähtöisin sielusta. Sielu on luovuuden keskus. Sielu haluaa luoda. Kaikki maailmankaikkeudessa pyrkii kohden korkeampaa luovuutta. Jumala on maailmankaikkeuden Luoja. Sielu on oman elämänsä luoja. Luomisen kautta sielu pääsee toteuttamaan itseään käytännössä sekä opettelemaan henkisiä lainalaisuuksia. Hiljenny ja kuuntele sisintäsi hetken. Mitä haluat luoda? Luomisen tarve johdattaa sinut sielusi äärelle ja elämäntehtäväsi pariin.

Rauha. Sielusi ohjaa työtäsi, kun koet työssäsi rauhaa ja tasapainoa. Elämäntehtävä on sitä, että tekee kaiken työn sielun ohjauksella. Teet aina elämäntehtävääsi kaikissa tilanteissa, kun työskentelet sielusta käsin. Ne asiat, joiden parissa työskentely tuottaa rauhaa ja tasapainoa sekä sinulle, että muille ovat merkkejä sielusi kutsumuksesta. Rauha on levollista luovuutta, jossa työ valmistuu kuin itsestään parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkkaile niitä tilanteita elämässäsi, joissa koet rauhaa ja tasapainoa, sillä silloin työskentelet syvemmällä sielun tasolla.

Rakkaus. Henkinen rakkaus on sielun olemus, joka elävöittää koko ihmisen. Rakkaus on yhdentymisen voima ja maailmankaikkeuden perusta sekä tietoisuuden syvin ykseydellinen olemus. Kun koet rakkautta, olet aina kosketuksissa sielusi kanssa. Sielun puhdas rakkausenergia koetaan erilaisina tuntemuksina ihmisen eri olemuspuolissa. Fyysisen kehon rakkaus on seksuaalisuutta. Tunteiden rakkaus on inhimillistä ihmisiin ja eläimiin kohdistuvaa emotionaalista rakkautta. Mielen rakkaus on selkeyttä, ymmärrystä ja totuudellisuutta. Sielun rakkaus on kosmista ykseyttä kaiken olevaisen kanssa. Kun teet kaikissa tilanteissa niin, kuin rakkaus ja totuus tekevät, pääset hyvin nopeasti syvään yhteyteen sielusi kanssa. Ne asiat ja olevaiset, joihin tunnet rakkautta, kutsuvat sinua elämäntehtäväsi ja sielusi yhteyteen. Rakkaus on suorin tie sielusi luo elämäntehtäväsi pariin.

Ykseys. Sielu toimii kosmisella tasolla, jossa kaikki on yhtä. Siksi ihmisen elämäntehtäväkin edistää harmoniaa, tietoisuutta ja ykseyttä sekä yksilön että ihmiskunnan keskuudessa. Sielu on tietoinen kokonaisuudesta ja haluaa työskennellä koko luomakunnan hyväksi. Vaikka elämäntehtävä on yksilöllinen liittyy elämäntehtävä aina kuitenkin kokonaisuuteen. Elämäntehtävä edistää yksilön oman henkisen kasvun lisäksi luomakunnan tietoisuutta ja harmoniaa. Jos siis työskentelet epäitsekkäästi luomakunnan ykseyden ja harmonian edistämiseksi toteutat elämäntehtävääsi.

Lahjakkuus. Ihmisen lahjakkuus ei ole sattumaa. Kaikki aikaisemmin opittu tieto ja kokemus ovat sielussa. Sielu on ihmisen tiedon ja kokemusten sisäistynyt tietoisuus. Lahjakkuus on sielun kykyjen hyväksikäyttöä. Tietyn osa-alueen lahjakkuus on selvä merkki sielun elämäntehtävästä. Ihmisen olemuspuolet rakentuvat siten, että sielu kykenee parhaalla mahdollisella tavalla suorittamaan elämäntehtävänsä oman lahjakkuutensa ja ominaisuuksiensa mukaisesti. Älä siis heitä hukkaan lahjakkuuttasi, joka johdattaa sinut sisäisen sielun aarteen äärelle.


ELÄMÄNTEHTÄVÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

Ihmiset usein etsivät elämäntehtäväkseen tiettyä rajattua tehtävää. Elämäntehtävä on sielun kehityssuunnitelma, joka ei ole ehdoton. Kehityssuunnitelma määrittelee puitteet, raamit ja painottumisen ihmiselämässä jättäen vielä paljon vapautta käytännön soveltamiseen.

Tärkeintä elämäntehtävässä on rakkauden, hyvyyden, luovuuden, tietoisuuden, ykseyden ja korkeiden henkisten arvojen edistäminen eikä tietty menetelmä, jolla tehtävää suoritetaan tai osa-alue, jossa tehtävää toteutetaan. Jakakaamme sielumme loistoa kirjallisuuden, musiikin, lääketieteen, taiteen, lähetystyön, kasvatuksen, perhe-elämän, urheilun, tieteen, tekniikan ja filosofian keinoin kaikille ihmisyyden osa-alueille normaalia arkipäivän elämää unohtamatta.

Elämäntehtävää ei tarvitse välttämättä etsiä tai tunnistaa tietoisesti sitä elääkseen. Monet ihmiset toteuttavat elämäntehtäväänsä ilman, että he ovat tietoisia asiasta tai tietoisesti etsineet elämäntehtäväänsä. Kaikille näille ihmisille on yhteistä se, että he kokevat elämässään onnea, tyytyväisyyttä, rakkautta ja henkistä täyttymystä.

Elämäntehtävän löytymisen myötä ihmisestä tulee maailmankaikkeuden kokonaisuuden tärkeä osa Luojan ja Mestareiden suuren suunnitelman edistämisessä. Ihminen voi kokea laajentuvaa täyttymystä elämässään vasta, kun hän oppii elämään tasapainossa sielunsa kanssa elämäntehtäväänsä suorittaen.


- Jaakko Muhonen / Selfcon -